Typy třísek, odpadu / typ dopravníku

Jak moc je důležité si správně vybrat typ dopravníku?

Je velmi důležité, abyste zvážili k jakému účelu bude váš dopravník sloužit, respektive jaký typ materiálu chcete přemisťovat. Pro snadnou orientaci při výběru jsme pro vás připravili naše doporučení zobrazené v následující tabulce. Podle typů přepravovaných materiálů, třísek (lidově "špóny"), odřezků, nebo zbytků z vaší výroby si zde vyberete mezi základními třemi typy dopravníků (článkový, hrablový, nebo magnetický). Vyberte si také z celé řady opcí (doplňků navíc) uvedených přímo u jednotlivých typů dopravníků.

Pro zvětšení obrázku třísek klikněte na jeho náhled.

Třísky z ocelí standardních, zušlechtěných, kalených a ze speciálních slitin (1—9)

Pro třísky a odpad z kalených, nebo vysoce zušlechtěných materiálů žádejte vždy pojezdy a dno dopravníku vyrobené z vysoce otěruvzdorného materiálu. Tato investice se vám bohatě vyplatí maximálním prodloužením životnosti vašich dopravníků.

1. Třísky lámavé a krátké
2. Třísky lámavé a krátké
3. Třísky lámavé a krátké
Třísky lámavé a krátké spirálky do 200 mm
Třísky lámavé a krátké spirálky do 200 mm
Třísky lámavé a krátké spirálky do 200 mm
Materiál: standardní ocel. Doporučení: článkové dopravníky
nebo hrablové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: standardní ocel. Doporučení: článkové dopravníky
nebo hrablové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: standardní ocel. Doporučení: článkové dopravníky
nebo hrablové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

4. Směs krátkých a dlouhých třísek

5. Směs krátkých a dlouhých třísek
6. Dlouhé třísky
Směs krátkých a dlouhých třísek
Směs krátkých a dlouhých třísek
Dlouhé třísky

Materiál: standardní ocel.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: standardní ocel.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

7. Chuchvalce třísek
8. Velké houževnaté třísky
9. Velké houževnaté třísky
Chuchvalce třísek
Velké houževnaté třísky
Velké houževnaté třísky - například z karuselů
Materiál: standardní, zušlechtěná ocel.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: zušlechtěná, kalená ocel, speciální slitiny.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: zušlechtěná, kalená ocel, speciální slitiny.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Třísky z hliníku, lehkých a barevných kovů a z plastů (10—12)

Pokud se vám tvoří drobné lehké třísky tak mají tendenci odtékat s chladící / řeznou emulzí do nádrží a mohou ucpávat čerpadla! Doporučujeme vám použít dopravníky článkové kde se třísky zachytí na článkovém pásu a chladící kapalina se tak přefiltruje. Použití stěračů třísek z pásu, nebo vzduchových nožů je nezbytné.
Pro následné vyčištění řezných kapalin použijte naše pásové filtry, nebo kompletní filtrační zařízení BROXFIL.

Jestliže se vám tvoří velmi jemné třísky například z bronzu tak je potřeba vyhodnotit typ dopravníku případ od případu.
Při tvorbě delších třísek např. ze slitiny hliníku u obrábění hliníkových ráfků kol doporučujeme opět článkové dopravníky.

10. Drobné plovoucí třísky 11. Drobné plovoucí třísky
12. Drobné plovoucí třísky
Třísky z hliníku a jeho slitin
Měděné třísky, třísky z barevných kovů
Třísky z plastů
Materiál: hliník a jeho slitiny.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: měď, barevné kovy.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: plast.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Typy třísek vhodné pro hrablové a magnetické dopravníky (13—15)

U hrablových dopravníků vám nabízíme vždy dno a pojezdy vyrobené z vysoce otěruvzdorných materiálů. Toto provedení dopravníku vám umožní přemisťovat jak malé třísky například z litiny tak i drobné třísky z oceli, kalených a houževnatých materiálů. Jako opce (doplňky navíc) k hrablovým dopravníkům nabízíme stěrače ze speciální mědi, nebo pružinové oceli.

Při výběru magnetického dopravníku musí být vždy přemisťovaný materiál magnetický.

13. Drobné, velmi krátké třísky
14. Drobné až prachové třísky
15. Drobné, velmi krátké třísky
Drobné až prachové třísky z litiny
Litinové velmi jemné třísky
Drobné třísky - špóny
Materiál: standardní, houževnatá i kalená ocel, litina.
Doporučení: hrablové dopravníky
nebo magnetické dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: litina a ocelo—litina.
Doporučení: hrablové dopravníky
nebo magnetické dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: standardní, houževnatá i kalená ocel, litina.
Doporučení: hrablové dopravníky
nebo magnetické dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Díly z tváření - lisování za studena, nebo za tepla a odpad z této výroby, recyklace (16—18)

Poptejte u nás dopravníky pro odstraňování například menších výkovků, odstřižků z lisování plechu, či jiných zbytků z vaší výroby.

16. Hotové výrobky, nebo odpad
17. Kovový odpad – recyklace
18. Kovový odpad – recyklace
Výlisky, výkovky a jejich odpady
Kovošrot, odpady, recyklace
Kovošrot, odpady, recyklace
Materiál: díly, nebo odpad z tváření za studena, nebo za tepla.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: směs různých kovových odpadů – recyklace.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.

Materiál: směs různých kovových odpadů – recyklace.
Doporučení: článkové dopravníky.
Poptávka dopravníku.